Dagsorden til ordinær generalforsamling i Gørding Træningscenter tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab.

5. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest den 5/2 - 2019

6. Valg iflg. vedtægter.

- på valg er: Dorthe Rundstrøm, modtager ikke genvalg. Nina Jæger, modtager genvalg

- suppleanter på valg: Thomas Kirkegård, modtager ikke genvalg. Lea Hedegaard Lyngsøe, modtager ikke genvalg.

- Valg af revisorer. Nuværende revisorer er Ulla Radmer og Heidi Lønne Rasmussen.

7. Evt.