DIN Forsyning graver i Gørding 

DIN Forsyning er gået i gang med at adskille regn- og spildevand i Gørdings kloakker.

Ved at dele kloakken i to, kan vi bl.a. mindske oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn.

Derfor vil du møde gravemaskiner og midlertidige afspærringer i Gørding i perioden fra januar 2021 til december 2022.

I facebookgruppen ”DIN Forsyning graver i Gørding” kan du løbende følge arbejdet.

Du kan også læse mere om separatkloakering på separat.dinforsyning.dk